Vi ber om at parkering gjøres på angitte steder og at det ellers vises aktsomhet ved ferdsel i skog og mark.

Koder til noen av stolpene i Varteig

Hei, alle Stolpejegere.

En av grunneierne i Varteig, har fjernet flere stolper den siste tiden. Vi vil ikke sette ut nye, da han mener at han ikke har gitt tillatelse.

Vi er veldig lei oss for dette, og gikk blant annet ut i SA, og beklaget. Vi håpet at dette var nok, men det var det altså ikke.

Vi gir dere derfor kodene på de stolpene, som vi vet er fjernet. Lykke til med stolpejakta!

NB! Det kan være flere som etter hvert blir  fjernet i samme område, følg med på vår facebookside, hvor vi prøver å holde dere oppdatert.

Her er kodene: 861=VI. 862=RM  863=MB   866=PS.  867=AA.  857=CU.  873=RU. 917=ZQ.  884=YN.  1000=HN .  865=LO

Hilsen oss i stolpejakta.

Viktig informasjon

-Siste mulighet til å registrere stolpe 701-850 er 30. nov
-Siste mulighet til å registrere stolpe 851-1000 er 31. des

-Som ekstratilbud står stolpene 61-120 (fra 2013) ute til 3. januar (disse må registreres manuelt og mailes/postes til oss senest 3. januar)

Noen av dere vil oppleve at det er forskjell på antallet på deres egen registrerings-side og resultatlista. Hvis tallet på resultatlista er høyere er dette fordi du ifm datakrasjet i mai registrerte noen stolper to ganger.

Lørdag 5. november  åpnes stolpene fra 61-120 !

Dette er et ekstratilbud til de som ikke fikk med seg stolpejakta i 2013! Kart er kun tilgjengelig på Servicetorget, Sarpsborg Rådhus. Disse stolpene vil bli stående ute til 31.12.16. NB! Ang registrering, vil IKKE appen kunne brukes. Registreringer av kodene kan gjøres på kartet, og sendes til oss i Idrettsrådet. Så vil disse bli lagt inn av oss manuelt. God stolpejakt!

 img_0371-redNye stolper klare for registrering

De siste 150 stolpene  fram til 1000 stolper er klare for registrering fra 22. sept. Du kan imidlertid tyvstarte litt ved å hente nytt kart på Kalnes vgs 21. sept kl 1700 (i forbindelse med et «Folk i Form til Tusen» -arrangement der). Stolpekartene vil være på plass på de faste utleveringsstedene i løpet av 22. sept. De nye stolpene vil være klare på mobilapp`en 22.sept. Lykke til med videre stolpejakt

DATAPROBLEMENE:
Dataproblemene som oppstod 12. mai er nå delvis ordnet opp i og det er fullt mulig å fortsette stolpejakta og registrering på nett eller via mobil-app, men det er viktig å lese følgende:

Gjelder alle:  Ikke registrer på nytt stolper som tidligere er registrert selv om de er røde og ikke grønne på registreringsskjema.  Grafikken («bingobrettet») for stolperegistrering viser ikke stolper som ble registrert før midten av mai. De er registrert på deg, skal vises i totalresultatet, men synes ikke i grafikken.

Gjelder de som prøvde å registrere stolper i tidsrommet 12. –ca 16. mai(under databruddet): Dere havnet på 0 stolper i resultatet. Senere registreringer har vært mulig, men resultatet har ikke endret seg. Det gamle resultatet (antall stolper) var i databasen og er nå stort sett rettet opp. Dere kan fortsette å registrere nye stolper, men IKKE REGISTRER TIDLIGERE REGISTRERTE STOLPER PÅ NYTT.

Hvis du har feil resultat på resultatlista (for få eller for mange stolper): Send oss en mail (sir@sarpsborg.com). Hvis du har full oversikt over stolper 701-850 send oss nummer på de du har tatt, og oppgi det totalantallet du mener du skal ha. Da blir det enklere for «dataguruene» i Karlstad å rette opp dette.

Kartet i Varteig.

Den nordre delen av kartet er basert på et gammelt kart som ikke holder geodetiske krav. For at stolpeplasseringene skal synes riktig på kartet, fører dette til at posisjonering ved bruk av GPS blir mer unøyaktig desto lenger nord på kartet du kommer. For stolpene lengst nord blir avviket opptil 30m øst og 10m syd.

Finne fram

Hvis du har problemer med å finne fram til kartområdet: Kjør Varteigveien ca 3km forbi Varteig kirke til du ser skilt mot Furuholmen.

 

Årets  store begivenhet.

Stolpejakta 2016 er i gang fra 15. april med 150 stolper.
Nye områder som Opsund, Østre bydel, Tarris, Glommastien-Hafslund/ Årum, Sandesund vil også få stolper.

Kart leveres i løpet av uka til alle husstander i Sarpsborg, og kan også hentes ifm Torsdagsløpet 14/4 og de faste utleveringssteder fra 15/4.

Vinterstolpene (601-700) vil stå ute helt til 30. april.

Det er trukket ut 13 vinnere av ulike premier. Se www.freskesarp.no om du er en av de heldige.

gruva-innenfra

Vinterkartets 100 stolper (601-700) blir stående fram tom 30. april (siste registreringsmulighet!)

Vinterkartet har flott og variert natur og noen fantastiske steder å besøke, bla.  stolpe  619 , som befinner seg inne i den store gruva ved Isebakketjern, ikke langt fra Solli Brug.

Også stolpene ved de kjempestore ruinene ved Solli er for mange sarpinger ukjent.

Vinterstolpene  er på plass  fra lørdag 12/12  kl. 1200.

2014-03-29 18.32.54

Kart leveres ut på stand på «julemarkedet i Kulås» kl 12-1400.
Tilfeldig utrekning av «Folk i Form til Tusen» blant de som møter opp.
Kartene vil være tilgjengelig på de andre utleveringssteder i løpet av mandag 14/12.
Det er satt ut 50 stolper i terrenget Solli Bruk/ Isebakketjern og 50 i Stasjonsbyen og skogsområdet nord for Hornnes skole. Vi anmoder stolpejegerne å benytte P-plasser som er påtrykt kartet.

 

Premiering

Vi har også trukket ut 15 vinnere av Turkart Sarpsborg, Folk i Form-luer (NYE!)  Premien kan hentes på iSarpsborgs kontor nederst i gågata. Ta det som dere vil ha!

 Vinner er: 1.Bjørn Ketil Hansen 2.Christine Ringsrød 3.Pål Gøran Nilsen 4. Bodil Østli Simensen 5.Jorun Olsen 6.Per-Kristian Syversen 7.Ann-Kristin Børresen Nygaard 8. Ina Andersen 9.Morten Seim 10.Morten Østhus 11. Eva Krogh 12 Hanne Vogsted 13.Monica Ulriksen Johansen 14. Ida Kulo 15. Jon Kilen. GRATULERER!

 

Ekstra stolpejakt

Sarpsborg Idrettsråd ønsker å prøve ut noen varierte ekstratilbud ifm Stolpejakta. Det kan være ekstra stolpejakt (ifm Stolpetreff eller spesielle arrangement ) eller stolpejogg. I løpet av september vil vi vurdere om vi skal fortsette med slike ekstratilbud og om de skal inngå i stolpejakta med on-line stolperegistrering.

Søndag 23/8. Stolpejogg.

Dette arrangeres i nordre Varteig samtidig med at Varteig O-lag arrangerer internasjonalt orienteringsløp (bla. med norske og finske eliteløpere).

Det vil bli en egen løype for Stolpejegere som ønsker å ta en løpetur (eller gå) i variert og flott natur. Stolpene er satt ut som en naturlig rundløype og vil da være ca 5 km lang. Det er enkel orientering som tilsvarer gule stolper. Løypa vil ikke være tilgjengelig på app med navigering. Du kan selv velge om du ønsker tidtaking eller ikke. Premier trekkes ut. Tilbudet er gratis.

Fremmøte ved Snoppestad, 5 km nord for Varteig kirke (merket derfra). Start mellom kl 1100 og 1200. På stevnesenteret vil du lett se start/informasjon med store banner med STOLPEJAKTA og «Folk i Form til Tusen». Det kan også nevnes at det vil være salg av sveler, kaffe, brus o.l

Søndag 6. sept. Stolpejakt ifm friluftslivets dag på Opsjø.

Følg med på hjemmesiden og facebook for mer informasjon.

Lørdag 12.sept: Ministolpejakt på Barnas allidrettsdag i Kulås kl 1200-1430.

Spesielt tilrettelagt for barn. Premier trekkes ut og deles ut av ordfører. Følg med på hjemmesiden og facebook for mere informasjon

Fra 6. sept vil de første 60 stolpene (Sentrum/Sarpsborgmarka)som sto ute i 2013 settes ut igjen.

Dette som et tilbud for de som gikk glipp av disse. Kart deles ut på friluftslivets dag og fra 7. sept bl.a på servicetorget og turistkontoret.

Stolpene ved Skjeggeby gård

De som skal ta postene i det området, MÅ PARKERE PÅ COOP Hafslundsøy! Og så bevege seg ned mot elva fra der. Gjelder postene 455, 504 og 529.Ikke parker inne på private områder! God tur!

Nytt kart med 200 stolper er nå klart.ordfører_Kulås

Dette blir delt ut på Sarpsborg torg, fredag 1.mai mellom 09-11.30.Der vil vi ha stand for stolpejakta. Videre vil du finne det hos XXL på lørdag 2.mai. Utover mandagen 4.mai vil det være tilgjengelig hos Visit Sarpsborg, Sarpsborg Rådhus og flere butikker og treningssenter.  En liten anmodning til alle stolpejegere: Mange stolper ligger i tettbebygde strøk. Ta hensyn, når dere skal på stolpejakt. Og parker der det er parkeringsplasser

– Nyhet: Som et tillegg til den ordinære stolpejakta, inviterer vi nå til lagkonkurranse! Vi inviterer både bedrifter, idrettslag, vennegjenger  til å delta. Maks 4 personer pr lag. Håper bedrifter og etater føler trangen til å utfordre hverandre. Mot slutten av mai får dere tilsendt faktura (kr.1000,- pr. lag) og ytterligere info. Alle stolper registrert fom 1. mai inngår både i din personlige stolpejakt og for et evt lag uansett når laget blir registrert.

Slik går du fram:

Send en epost til sir@sarpsborg.com med følgende opplysninger:

  1. Navn på laget (valgfritt navn)
  2. Navn på bedrift/etat/idrettslag
  3. Lagleders navn, epostadresse og tlf.
  4. Samle et lag på maks 4 deltagere (vi trenger ikke de 3 andre navn nå)

Storholmen2_2015-02-07-21-41-18

Stolpetreff på Storholmen lørdag 7.februar kl. 12.00

Det blir bål, servering av varmdrikke, utdeling av kart og trekning av premier blant fremmøtte stolpejegere.  Isen er nå sikker. Men vis respekt. Ferdsel foregår på eget ansvar. Ved stolpe 359 vil det utover vinteren stå informasjon om isforhold. Herfra er også  sikreste sted å gå ut til Storholmen. Over 50 personer møtte opp i strålende solskinn og litt vind. Se bilde helt til høyre.


Åpning av Friluftslivets År med stolpejakt ved Tunevannet

SAMSUNG CSCOppmøtet i forbindelse med starten på  årets vinter stolpejakt ved Tunevannet var meget bra. Det myldret av ivrige stolpejegere både, store og små, i mørket. Mini-stolpejakten med premiering på stedet var også veldig populært. I tillegg ble det også trukket ut noen ekstra premier.

 

 

Stolpene ved Tunevannet

Stolpe 362 er foreløpig ikke satt ut pga dårlige isforhold på Tunevannet. Følg med på denne hjemmesida og  www.facebook.no/freskisarp . I tillegg er det informasjon om isforhold og evt om stikket løype over til Storholmen på stolpe 359 og 353.

Nye stolper kommer 13.januar

Nye kart leveres ut i Landeparken kl 1800 som et ledd i  åpningsarrangementet av  nasjonale «Friluftslivets År»
Stolpene vil i vinter/vår stå ute ved Tunevannet og i Varteig. Kanskje vi på kvelden ser hundrevis av stolpejegere på et islagt vann med fakkel på jakt etter nye stolper?

 

100 000 online stolperegistreringer ble nådd 1. des !!!!

I tillegg kommer stolper som er besøkt av over 1000 skoleelever i 2014.

 


NYHETER 

Klikk på tittelen eller velg Nyhetsfanen for å lese mer..

Problem med registrering

Vi har tekniske problem med serveren i Sverige med følgende status: – Registreringsproblemet

Stolpene ved Skjeggeby gård

De som skal ta postene i det området, MÅ PARKERE PÅ COOP Hafslundsøy!

Problemer med Appen?

Se under «Slik fungerer det» og «Mobil App«Partnere 2015

 

Våpenskjold Sarpsborg kommune_100    ØF_fylkesvapen-original 100

Apotekkombi-Side 001

primatrykk 003mesterbygg